с въздушен компресор

Брой кранове или видове бира