Tillbehörspaket med 2,0 kg CO2-flaska 10mm ölslang (1-tråds)

Antal kranar eller ölsorter