Tillbehörspaket med 2,0 kg CO2-flaska 7 mm ölslang

Antal kranar eller ölsorter